,
  • LSO-Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn tỉnh đạt 4,7 tỷ USD, đạt 113,4% kế hoạch, tăng 12,6% so với năm 2016. Đây là
  • LSO-Với cơ chế điều hành linh hoạt, tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực bố trí cho các dự án trọng điểm, sự chung tay chia sẻ
  • LSO-Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Lạng Sơn luôn khắc ghi lời dặn của Bác: “Đâu cần
  • LSO-Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,
  • LSO-Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2017, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.
,
,
CHÍNH TRỊ
LSO-Năm 2017, Lạng Sơn tiếp tục chủ động, tích cực triển khai công tác đối ngoại với địa phương các nước, trong đó, các hoạt động đối ngoại với
,
,
,
Lạng Sơn
Thứ tư , 24/01/2018
,
,
,
,
VĂN HÓA XÃ HỘI
,
LSO-Xóa nhà dột nát là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần mang đến
,
,
,
,
,
GIÁO DỤC
,
LSO-Năm học 2016 – 2017, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã gặt hái nhiều “trái ngọt”, chất lượng dạy và học được nâng lên, nhiều đơn
,
,
AN NINH QUỐC PHÒNG
,
LSO-Năm 2017, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng
,
,
,
,
,
,
,
,
,