Thứ bảy,  26/09/2020

Toạ đàm tư tưởng – kỷ luật trong lực lượng vũ trang quân sự tỉnh

LSO-Ngày 27/6/2012, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi toạ đàm về tư tưởng - kỷ luật năm 2012, tập trung vào các nội dung cơ bản là thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tư tưởng - kỷ luật trong toàn lực lượng vũ trang quân sự tỉnh.

LSO-Ngày 27/6/2012, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức buổi toạ đàm về tư tưởng – kỷ luật năm 2012, tập trung vào các nội dung cơ bản là thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tư tưởng – kỷ luật trong toàn lực lượng vũ trang quân sự tỉnh.
Phút giải lao trên bãi tập – Ảnh: D.N

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, mất an toàn giao thông. Do vậy, đại đa số cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trên từng cương vị, chức trách được giao; chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa xác định rõ trách nhiệm của bản thân, chưa gắn mình vào tập thể đơn vị. Buổi tọa đàm đã tập trung nêu lên thực trạng, tình hình tư tưởng, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật đơn vị, những kiến nghị đề xuất sát với điều kiện, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Đây là dịp để lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh nắm bắt rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng trong quá trình chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội tại đơn vị. Từ đó, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân tác động, đề ra các chủ trương, biện pháp, tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, uốn nắn, sửa chữa những tư tưởng lệch lạc; bồi dưỡng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tin cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Dương Nguyên