Thứ bảy,  19/09/2020

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

Đại tá Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh cho biết: phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho toàn dân và học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên; mở rộng diện bồi dưỡng cho già làng, người có uy tín trong nhân dân các dân tộc; đảm bảo đủ giáo viên chuyên trách môn giáo dục QP-AN trong các nhà trường.

LSO-Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN), những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị định, quy định, thông tư… của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan về công tác giáo dục QP-AN cho các cấp ngành trong tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với công tác giáo dục QP-AN và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương.
Huấn luyện tư thế qùy bắn súng cho dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn
Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, đã có 7 đợt cán bộ thuộc đối tượng 2 của tỉnh tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự Quân khu I. Cùng với đó, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3; 12 lớp cho đối tượng 4; 58 lớp cho đối tượng 5; 24 lớp cho đối tượng khác. Kết quả qua kiểm tra, đánh giá đạt khá. Ngoài ra, các ngành chức năng tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 648 già làng và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Đi đôi với đó, tỉnh tích cực chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, phối hợp với cơ quan quân sự các huyện, thành phố tổ chức môn học giáo dục QP-AN theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong 2 năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho giáo viên giáo dục QP-AN trước khi bước vào năm học mới. Năm học 2011-2012, có 43 trường thực hiện giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, trong đó bậc THPT 25 trường; Trung tâm giáo dục thường xuyên 11 trường; trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề 4 trường; cao đẳng 3 trường. Số học sinh, sinh viên tham gia đạt 99,8%, kết quả kiểm tra, đánh giá 77,6% đạt khá, giỏi, các trường ghi sổ học bạ và cấp chứng chỉ theo đúng qui định. Hè năm 2011, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ CHQS tỉnh tổ chức được 2 lớp “Học kỳ quân đội” cho trên 200 học sinh THPT, THCS đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trong các trường đã thực sự đi vào nền nếp, giúp cho học sinh, sinh viên nâng cao ý thức về QP-AN và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song song với đó, công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục được cải tiến, phù hợp với mặt bằng dân trí và phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các báo, đài địa phương đã phát huy tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”; “Vì an ninh Xứ Lạng”, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước lồng ghép với thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đại tá Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh cho biết: phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho toàn dân và học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên; mở rộng diện bồi dưỡng cho già làng, người có uy tín trong nhân dân các dân tộc; đảm bảo đủ giáo viên chuyên trách môn giáo dục QP-AN trong các nhà trường.

Nông Đình Quang