Thứ năm,  24/09/2020

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

LSO- Ngày 12/7/2012, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 4 năm 2012. Dự bế mạc có Đại tá Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh.Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viênLớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức từ ngày 9 – 12 tháng 7 năm 2012. Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên đến từ 42 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, học viên được những giảng viên kiêm chức của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề chính và 3 chuyên đề bổ trợ. Qua bồi dưỡng, giúp cho các học viên nắm chắc những nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, được...

LSO- Ngày 12/7/2012, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 4 năm 2012. Dự bế mạc có Đại tá Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh.Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên


Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức từ ngày 9 – 12 tháng 7 năm 2012. Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên đến từ 42 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, học viên được những giảng viên kiêm chức của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề chính và 3 chuyên đề bổ trợ. Qua bồi dưỡng, giúp cho các học viên nắm chắc những nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận; trong đó giỏi chiếm 26,5%; khá chiếm 73,5%.


Khánh Ly