Thứ tư,  23/09/2020

LLVT Lạng Sơn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Để mỗi nhiệm vụ trong 19 tiêu chí mà Chính phủ quy định cho nông thôn mới sớm được xây dựng và có sức sống bền chặt với mỗi người dân, thiết nghĩ cần phải có sự chung tay, góp sức, sẻ chia của toàn xã hội, nhất là các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn; phải làm chuyển biến cho được nhận thức, trách nhiệm của mỗi người, chống tư tưởng ngành nào biết ngành ấy, trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Đồng thời mỗi tiêu chí khi triển khai thực hiện phải là sự hội tụ giữa ý đảng với lòng dân.

LSO-Xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá X và chương trình hành động của Chính phủ, là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tức là góp phần củng cố “trận địa lòng dân”, tạo tiền đề khơi dậy năng lực nội sinh của một địa phương và cả cộng đồng trong nhiệm vụ chấn hưng đất nước.
Bộ đội giúp dân làm đường giao thông nông thôn – Ảnh: Nguyễn Hải (Đài Văn Quan)
Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía bắc, có hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Mặc dầu cách Thủ đô Hà Nội hơn 154 km, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, có cửa khẩu Hữu Nghị quan, kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt trên 2400 tỷ đồng, nhưng Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế; tỷ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ nhỏ bé, chất lượng lao động thấp, sức cạnh tranh không cao, nguồn thu từ nội địa mới đạt hơn 25% GDP. Hạ tầng kinh tế – xã hội còn khó khăn, nhất là giao thông ở các xã vùng sâu, vùng cao, biên giới, tập quán canh tác còn lạc hậu.
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức quán triệt kỹ về nhiệm vụ; ý nghĩa chính trị – xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đây là bước khởi động rất quan trọng, vì có nhận thức sâu sắc nhiệm vụ và ý nghĩa của nó mới sác định tốt trách nhiệm của mỗi cá nhân và đơn vị trong quá trình thực thi công việc, đồng thời các đơn vị đều tổ chức phát động thi đua, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho từng năm từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh ngày 30 tháng 3 năm 2012 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về xây dựng nông thôn mới; bàn và xác định: sẽ chọn một xã khó khăn của huyện khó khăn nhất trong tỉnh để tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với khả năng, sở trường của quân đội như: làm giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hoá, trạm xá, giúp đỡ hộ nghèo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh; phòng chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường; loại dần các hủ tục lạc hậu… Trước mắt từ nay đến hết quý IV sẽ phối hợp cùng địa phương hoàn thành việc khảo sát, sác định công việc, khối lượng, kinh phí, nhân lực, thời gian tiến hành. Từ năm 2013 sẽ triển khai thực hiện các phần việc cụ thể theo kế hoạch.
Để mỗi nhiệm vụ trong 19 tiêu chí mà Chính phủ quy định cho nông thôn mới sớm được xây dựng và có sức sống bền chặt với mỗi người dân, thiết nghĩ cần phải có sự chung tay, góp sức, sẻ chia của toàn xã hội, nhất là các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn; phải làm chuyển biến cho được nhận thức, trách nhiệm của mỗi người, chống tư tưởng ngành nào biết ngành ấy, trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Đồng thời mỗi tiêu chí khi triển khai thực hiện phải là sự hội tụ giữa ý đảng với lòng dân.

Đại tá: Nguyễn Văn Khuỳnh - Chính uỷ BCHQS Lạng Sơn