Chủ nhật,  27/09/2020

Gắn chuyên môn với xây dựng Đảng: Nét mới ở Đảng bộ Biên phòng tỉnh

LSO-Bộ đội biên phòng Lạng Sơn có nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới cửa khẩu. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, bộ đội biên phòng đã gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ đội biên phòng Hữu Nghị kiểm soát XNCĐại tá Ngô Văn Vũ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tâm sự, một trong những vấn đề lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi các nội dung trọng tâm được xác định trong nghị quyết của Đảng ủy là gắn các nội dung biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm ở một số đơn vị, như Tân Thanh, Chi Ma..., cụ thể hóa tiêu chuẩn của cán bộ đảng viên như đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong công tác, gương mẫu chấp hành điều lệnh. Những nội dung ấy gắn với sinh hoạt của từng đơn vị để định lượng phấn đấu đánh giá qua từng tháng. Ngay sau...

LSO-Bộ đội biên phòng Lạng Sơn có nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới cửa khẩu. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, bộ đội biên phòng đã gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bộ đội biên phòng Hữu Nghị kiểm soát XNC
Đại tá Ngô Văn Vũ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tâm sự, một trong những vấn đề lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi các nội dung trọng tâm được xác định trong nghị quyết của Đảng ủy là gắn các nội dung biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm ở một số đơn vị, như Tân Thanh, Chi Ma…, cụ thể hóa tiêu chuẩn của cán bộ đảng viên như đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong công tác, gương mẫu chấp hành điều lệnh. Những nội dung ấy gắn với sinh hoạt của từng đơn vị để định lượng phấn đấu đánh giá qua từng tháng. Ngay sau khi cụ thể hóa từng vấn đề phấn đấu, đảng viên trong 18 đơn vị đều đăng ký phấn đấu từng nội dung cụ thể để thi đua. Cách làm là xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện gắn với công tác chuyên môn bằng những việc làm cụ thể như giao đường biên mốc giới cho dân. Đến nay đã có 730 hộ gia đình và 28 tập thể nhận 227,642 km đường biên, 467 cột mốc. Đảng bộ đã tăng cường kiểm tra việc gắn xây dựng Đảng với xây dựng đơn vị, đã thực hiện kiểm tra chi ủy 4 cuộc, kiểm tra theo điều 30 Điều lệ đảng được 5 tổ chức và 129 đảng viên. Qua đó, đã kịp thời uốn nắn những sai phạm về chuyên môn, ứng xử, thực hiện quy chế dân chủ để làm tốt hơn. Đảng bộ Biên phòng đã sơ kết 3 nghị quyết chuyên đề về quản lý biên giới trong tình hình mới; phối hợp với 5 huyện biên giới rút kinh nghiệm quy chế phối hợp, chỉ ra những điều làm được và chưa làm được. Sau khi rút kinh nghiệm, ra văn bản chỉ đạo các đơn vị phát huy mặt tích cực, chỉ ra những hạn chế, bổ sung để thực hiện tốt hơn. Những vấn đề liên quan đến công tác được mang ra giáo dục chung để các đơn vị rút kinh nghiệm. Đặc biệt để gắn nghị quyết với công tác chuyên môn, Đảng ủy đã chỉ đạo điểm mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định. 6 tháng đầu năm đã xây dựng xong 4 công trình nước sạch, 29 nhà vệ sinh; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ khảo sát xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết” cho dân; tuyên truyền vận động nhân dân thu nộp 78 khẩu súng kíp, 39 nòng súng. Đại tá Ngô Văn Vũ khẳng định, việc gắn chuyên môn với xây dựng đảng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để bộ đội biên phòng Lạng Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện.

Qua các đợt thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, hàng trăm cán bộ Đảng viên thuộc lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị đã chọn cử 43 quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đông Bắc