Chủ nhật,  27/09/2020

Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 5

Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu; trong đó, giỏi 324 học viên, khá 28 học viên.

LSO-Ngày 27/7/2012, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 5 năm 2012. Dự bế mạc có Đại tá Nguyễn Văn Quân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức trong thời gian các ngày 23, 24 và 26, 27 tháng 7 năm 2012. Tham gia đợt bồi dưỡng có 352 học viên, đến từ 38 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, được chia thành 2 lớp. Những học viên tham gia bồi dưỡng đã được các giảng viên kiêm chức của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề chính và 3 chuyên đề bổ trợ. Qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về QP-AN, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, đề cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu; trong đó, giỏi 324 học viên, khá 28 học viên.

Đình Quang