Thứ bảy, 20/04/2019

Bình Gia xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh

LSO-Xác định công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng, thời gian qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bình Gia đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung biên chế kịp thời, đủ quân số, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu sát với từng đối tượng, phù hợp tình hình địa phương.

LSO-Xác định công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng, thời gian qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bình Gia đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung biên chế kịp thời, đủ quân số, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu sát với từng đối tượng, phù hợp tình hình địa phương.

Tặng quà thanh niên huyện Bình Gia lên đường nhập ngũ

Theo đó, năm 2012, Ban CHQS huyện duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, chủ động xử trí các tình huống xảy ra. Công tác giáo dục chính trị được chú trọng, chất lượng huấn luyện được nâng lên, đội ngũ cán bộ ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Qua kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 67,5% đạt khá, 12,5% đạt giỏi. Cùng với đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 1583/QĐ-TM của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức giao chỉ tiêu, số lượng, hướng dẫn các đồng chí là Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn, tự vệ khối cơ quan thực hiện. Trong năm đã tổ chức rà soát, kiện toàn theo hướng dẫn của cấp trên, hiện nay tỷ lệ biên chế lực lượng DQTV đạt 2,1% so với tổng dân số huyện với 25 đầu mối được biên chế đủ các thành phần gồm: lực lượng DQTV cơ động, tại chỗ, binh chủng bảo đảm, binh chủng chiến đấu. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 10,26%, đoàn viên 77,6%, phục viên xuất ngũ 4,95%. Song song với đó, công tác huấn luyện có kế hoạch cụ thể, huấn luyện đúng, đủ nội dung, đảm bảo thời gian theo qui định, quân số tham gia huấn luyện đạt 99%, kết quả chung đạt khá, có 4 đơn vị đạt giỏi là DQTV các xã Tô Hiệu, Minh Khai, Hồng Phong và Quý Hoà. Ngoài ra còn tổ chức tập huấn cho cán bộ DQTV tại huyện và cử cán bộ tham gia tập huấn tại Quân khu 1, kết quả đạt khá. Đồng thời, ngay từ đầu năm, công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện quan tâm, chỉ đạo, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Quá trình tiến hành tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ được đảm bảo công khai, dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả tuyển quân, giao quân đạt 100% chỉ tiêu cho 3 đơn vị nhận quân là Sư đoàn Bộ binh 3, Bộ Tham mưu Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh bảo đảm chất lượng, không có trường hợp nào phải bù đổi. Công tác động viên, thường xuyên được phúc tra, kiểm tra, tiến hành đăng ký, quản lý 100% quân nhân dự bị theo qui định, do đó luôn nắm chắc, có kế hoạch bổ sung kịp thời đủ quân số cho các đơn vị dự bị động viên (DBĐV). Việc bố trí, sắp xếp lực lượng DBĐV được thực hiện chặt chẽ, các chức danh được bố trí sắp xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 95%. Bên cạnh đó, duy trì việc huấn luyện lực lượng DBĐV đi vào nền nếp, có chất lượng, trong năm đã huấn luyện cho 2 trung đội DBĐV với quân số tham gia 100%, kết quả huấn luyện đạt khá, đảm bảo thời gian, an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Đỗ Văn Hương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Năm 2013 huyện Bình Gia tiếp tục huấn luyện cho lực lượng thường trực theo phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc”; lực lượng DBĐV theo phương châm “cơ bản – thiết thực – hiệu quả”; chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV theo phương châm “cơ bản – thiết thực – chất lượng”. Huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí thiết bị hiện có và mới; giỏi tác chiến độc lập, tác chiến trong khu vực phòng thủ; bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; ứng phó và xử trí kịp thời các tình huống thiên tai, cháy nổ.

NÔNG ĐÌNH QUANG