Thứ ba, 23/04/2019

Tràng Định chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên

LSO-Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng lực lượng vũ trang, làm cơ sở cho việc sắp xếp, biên chế vào đầu mối các đơn vị theo yêu cầu.

LSO-Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng lực lượng vũ trang, làm cơ sở cho việc sắp xếp, biên chế vào đầu mối các đơn vị theo yêu cầu. Hiện nay, lực lượng DBĐV được xây dựng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, là lực lượng bổ sung cho quân thường trực khi có lệnh tổng động viên. Nhận thức điều đó, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện triển khai, thực hiện đồng bộ công tác xây dựng lực lượng DBĐV, bảo đảm sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang huyện.

 Lễ giao nhận quân huyện Tràng Định tháng 2/ 2013

Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, quản lý, nắm và tạo nguồn quân nhân dự bị, giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với tạo nguồn lực lượng DBĐV ở từng địa bàn. Đồng thời, lực lượng DBĐV luôn được rà soát, kiểm tra, phúc tra, nắm chắc về số lượng, chất lượng, tổ chức biên chế, sắp xếp đủ tiểu đoàn DBĐV của huyện và bổ sung cho tỉnh và các đơn vị chủ lực theo chỉ tiêu, quy định. Chỉ tính trong năm 2012, huyện Tràng Định đã tổ chức tiếp nhận 94 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đăng ký, sắp xếp biên chế vào các đơn vị DBĐV theo đúng thời gian quy định. Quá trình sắp xếp bảo đảm đúng và gần đúng chuyên ngành quân sự. Hiện nay, lực lượng DBĐV của huyện xếp đúng chuyên ngành quân sự đạt 91,2%, tăng 2,5% so với năm 2011, được bố trí gần, gọn theo từng địa bàn, thuận tiện trong việc quả lý, chỉ huy và khả năng huy động kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã tổ chức động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng DBĐV đơn vị dBB6, qua kiểm tra đủ 100% quân số, tổ chức huấn luyện thực binh, diễn tập tác chiến phòng thủ theo kế hoạch và đảm bảo quân số tham gia huấn luyện tại e 123 Bộ CHQS tỉnh, kết quả đạt khá. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận biên chế vũ khí, thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị DBĐV, nhất là Đại đội DBĐV được huy động khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ A2. Đến nay, huyện đã tổ chức đăng ký quản lý, biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị DBĐV, phương tiện kỹ thuật cũng được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đảm bảo chỉ tiêu, sẵn sàng huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ động viên. Cùng với việc làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn, công tác huấn luyện, diễn tập cho lực lượng DBĐV của huyện thường xuyên được đổi mới cả về nội dung, tổ chức và phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp, chính quy. Qua huấn luyện, diễn tập đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBĐV.

 Thượng tá Lê Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Thời gian này, huyện đang tổ chức phúc tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật để bố trí, sắp xếp ổn định biên chế lực lượng DBĐV, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời, xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện cho lực lượng DBĐV nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí hiện có trong biên chế, có kế hoạch tiếp nhận vũ khí thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị DBĐV, sẵn sàng động viên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG