Thứ ba,  11/08/2020

Cần thiết phải sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Phiên họp diễn ra chiều hôm qua (21-9) tại Hà Nội. Tham dự phiên họp có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính; đại diện một số cơ quan của Quốc hội và Bộ Quốc phòng.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Phiên họp diễn ra chiều hôm qua (21-9) tại Hà Nội. Tham dự phiên họp có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính; đại diện một số cơ quan của Quốc hội và Bộ Quốc phòng.

 

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp.

Thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật này. Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 (Luật Sĩ quan) đã được Bộ Quốc phòng nghiêm túc tổ chức triển khai. Sau 5 năm thực hiện, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản phù hợp, đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Namđã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập. Một số quy định của Luật chưa cụ thể, khó áp dụng. Vì thế, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh đọc Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện thường trực Ủy ban QP-AN của Quốc hội và nhiều Ủy viên Ủy ban đánh giá dự án Luật đã thể hiện được quan điểm, nguyên tắc: Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; Góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật và dự thảo báo cáo thẩm tra dự án Luật trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Trong phiên họp sáng 21-9, Ủy ban QP-AN của Quốc hội đã cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo QDND