Thứ hai,  16/12/2019

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân nhân dự bị động viên năm 2014

LSO-Ngày 6/3/2014, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân nhân dự bị (QNDB) huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2014.

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế; Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu, Quân khu I; Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh; Trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 123 và Ban CHQS 11 huyện, thành phố.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị  

Năm 2013, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị được phân công huấn luyện, đào tạo đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho QNDB theo phương châm “thiết thực, từng bước vững chắc” bảo đảm nội dung, đủ thời gian, an toàn về người và vũ khí trang bị, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, quân sự địa phương. Để công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2014, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn, phúc tra, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng QNDB có trong biên chế, tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, sát với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Hết khoa mục huấn luyện, kiểm tra, đánh gia kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Tư lệnh Quân khu I, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB năm 2014 và thông qua Biên bản hiệp đồng giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị nhận nguồn QNDB.

ĐÌNH QUANG