Thứ bảy,  08/08/2020

204 người được bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt 2 đối tượng 4

LSO-Từ ngày 7 đến 10/4/2014, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho 204 học viên thuộc đối tượng 4, đợt 2 năm 2014.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề gồm: chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố QP – AN; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng hoạt động của lực lương tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Kết quả viết bài thu hoạch có 31,4% đạt loại giỏi và 68,6% đạt loại khá.

ĐÌNH QUANG