Thứ hai,  10/08/2020

Hiệu quả công tác dân vận của Đoàn KTQP 338

LSO - Đoàn kinh tế quốc phòng (KTQP) 338 được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 giao nhiệm vụ phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng khu KTQP trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn, gồm 12 xã thuộc 3 huyện Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc. Những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn KTQP 338 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên địa bàn.

                 

              Bộ đội Đoàn KTQP 338 làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân

Đại tá Hà Tiến Lưu, Chính uỷ Đoàn KTQP 338 cho biết: với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nội dung, chương trình đã được xác định, đơn vị chú trọng thực hiện công tác dân vận sát tình hình, đặc điểm trên địa bàn đóng quân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần “dân vận khéo” của Bác Hồ trong thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Hằng năm, đơn vị đã chủ động trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với 16 chi bộ địa phương; tổ chức, duy trì 12 tổ, đội công tác xuống cơ sở bám, nắm địa bàn của 12 xã trong khu vực dự án KTQP. Tính từ năm 2000 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho trên 450 lượt cán bộ trực tiếp xuống giúp đỡ 7 thôn, bản đặc biệt khó khăn; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền hướng dẫn 26 chi đoàn, 8 chi bộ phụ nữ kiện toàn; cử 7 đội công tác, giúp 7 xã huấn luyện cho 1.290 lượt dân quân, đưa trên 300 lượt đoàn viên tham gia sinh hoạt cùng với chi đoàn địa phương. Tổ chức hơn 240 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân các thôn bản vùng sâu, vùng xa, kết hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phối hợp với đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bài trừ, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng làng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, hưởng ứng các cuộc vận động, cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 338 tích cực ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động như: “quỹ hỗ trợ nông dân”, “quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “ngày vì người ngheo”… với tổng số tiền trên 280 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 321 lượt người, với tổng số tiền trị giá 71,5 triệu đồng; tham gia 5.650 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa nhà ở, thu hoạch mùa màng.  Song song với đó, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, đơn vị đã tổ chức các đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc cho miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, kết hợp tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cộng đồng, phòng chống dịch bệnh cho gần 5.000 lượt người, với số tiền thuốc trị giá 126,6 triệu đồng. Giúp đỡ, củng cố được 4 trạm y tế cấp xã gồm: Bính Xá, Kiên Mộc (Đình Lập) Tĩnh Bắc, Tú Mịch (Lộc Bình); đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng y tế thôn, bản cho 23 người; huấn luyện đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu cho 12 nhân viên của Bệnh xá quân dân y và Trạm Y tế xã Xuất Lễ (Cao Lộc); tham gia huấn luyện cho học sinh cấp II, III 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương cho trên 900 lượt học sinh trong khu vực. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức giúp nhân dân phát triển sản xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp giúp đỡ nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng.
  
Có thể khẳng định rằng, do chú trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Đoàn KTQP 338 đã ngày càng tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa quân với dân; nâng cao ý thức cho nhân dân trong việc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh toàn diện, phục vụ đắc lực cho công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nông Đình Quang