Thứ hai,  10/08/2020

Giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP

LSO-Ngày 28/7/2016, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP 6 tháng đầu năm 2016 giữa lực lượng là Công an, Quân sự và Biên phòng.
Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng đi vào nền nếp, có hiệu quả. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất và chế độ giao ban được duy trì theo quy chế phối hợp. Các lực lượng đã thông báo, trao đổi với nhau các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nội địa và khu vực biên giới. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, 3 lực lượng đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong một số hoạt động quan trọng như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giao lưu Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Trong đó tập trung vào đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ; chủ động giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai…

ĐÌNH QUANG