Thứ hai,  26/10/2020
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

Làm tốt công tác giáo dục chính trị

LSO-Xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT) là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị luôn quan tâm làm tốt công tác này. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, giới thiệu về đường biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc với khách du lịch

Năm 2017, cấp ủy, chỉ huy đồn tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, phát huy vai trò của cấp uỷ, người đứng đầu, coi đây là yếu tố nền tảng, then chốt trong nâng cao chất lượng GDCT. Đồng thời, chú trọng lồng ghép học tập các nội dung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác GDCT, huấn luyện đối với cán bộ, chiến sỹ hơn 5 tháng đầu năm 2017 có 12,8% đạt loại giỏi; 87,2% đạt loại khá.

Công tác GDCT được thực hiện bằng nhiều hình thức: nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị – văn hóa – tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của dân tộc và quân đội. Nội dung, chương trình GDCT được đổi mới, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ. Hình thức, phương pháp GDCT thiết thực, gắn GDCT với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đơn vị phân công từng thành viên trong đảng ủy, chỉ huy tham dự sinh hoạt với từng chi bộ, bộ phận; thường xuyên thông tin đến cán bộ, chiến sĩ tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, nhiệm vụ của lực lượng và đơn vị. Thông qua sinh hoạt, cấp ủy, chỉ huy kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, chiến sỹ có nhận thức chưa đúng đắn, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Vì vậy, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.

Trong công tác kiểm soát cửa khẩu, đơn vị giáo dục cán bộ, chiến sỹ học tập, nghiên cứu, nắm chắc quy trình, thủ tục, sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện văn hóa, văn minh trong giao tiếp, không gây phiền hà cho khách, thông thoáng về cơ chế song phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và không để lọt tội phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay,  đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho 362.550 lượt khách bằng hộ chiếu và 256.443 lượt khách bằng giấy thông hành; phát hiện, xử lý 22 vụ/30 trường hợp vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh. Phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới được 24 lần với gần 400 lượt người tham gia.

Thượng tá Vương Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó bám sát 8 nội dung trọng tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2017.

NÔNG ĐÌNH QUANG