Chủ nhật,  25/10/2020
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng:

Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Hôm nay (26/6), Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức triển khai toàn diện, chất lượng các mặt công tác quân sự, biên phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; lực lượng BĐBP phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân tuần tra biên giới được hơn 200 lần với trên 2.350 lượt người tham gia. Đồng thời, công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động lưu thông biên giới; công tác đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, góp phần thiết thực xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ngoài ra, BĐBP giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBNDtỉnh biểu dương kết quả công tác của BĐBP tỉnh thời gian qua; đồng thời đề nghị BĐBP tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về công tác biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

ĐÌNH QUANG – VI TOÀN