Chủ nhật, 19/05/2019

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện Đình Lập và Bình Gia

LSO-Sáng nay (19/7), Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tình hình kết quả giữa kỳ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), giai đoạn 2016 – 2018 tại huyện Đình Lập.


Đại tá Phạm Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế –
Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra tại Đình Lập

Theo báo cáo của UBND huyện, giai đoạn 2016 – 2018, các chương trình MTQG được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ. Cụ thể: Chương trình 30a, tổng kế hoạch vốn là trên 113 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 8 công trình hạ tầng; Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 32 công trình với tổng số tiền hỗ trợ trên 31 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 11 nghìn lượt hộ gia đình, cơ bản hạn chế được tình trạng phân bổ dàn trải, cào bằng… Đến hết tháng 6/2018, trên địa bàn huyện có 2/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến hết năm 2018 không còn xã dưới 5 tiêu chí về nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 5% so với đầu năm (năm 2016 là 5,1%, năm 2017 là 5,66%, 6 tháng đầu năm 2018 là 3%).

Tại buổi kiểm tra, hai bên tập trung thảo luận, làm rõ thêm về kết quả, một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện các Chương trình MTQG. Lãnh đạo huyện Đình Lập đề nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan đối với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới như: hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ khoa học công nghệ; hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản…

* Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả giữa kỳ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (giai đoạn 2016 – 2018) của UBND xã Tô Hiệu, UBND huyện Bình Gia.


Đại tá Phạm Kim Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị –
Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra tại huyện Bình Gia

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2018, UBND huyện Bình Gia, UBND xã Tô Hiệu đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện được chú trọng. Nhờ vậy, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt những kết quả đáng kể. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực hiện phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, y tế, giáo dục. Đến nay, huyện có 3/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Tô Hiệu đã đạt từ năm 2015.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện quan tâm giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn huyện còn 34,04%, giảm 6,07% so với năm 2016; dự kiến đến cuối năm 2018 giảm trên 5% hộ nghèo, 3% hộ cận nghèo trở lên. Riêng xã Tô Hiệu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,95%.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu của huyện, xã cũng kiến nghị một số vấn đề, trong đó tập trung về tăng mức hỗ trợ các nguồn vốn trực tiếp trong xây dựng nông thôn mới cho các xã đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của huyện, của xã để báo cáo trung ương xem xét giải quyết.

ĐÌNH QUANG – HOÀNG HUẤN