Thứ hai, 18/02/2019

Góp ý dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì Hội thảo là Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà trực tiếp là Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Đối ngoại…tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước quốc tế liên quan; là sự kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và nghệ thuật quân sự về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

gop y du thao chien luoc bao ve bien gioi quoc gia. hinh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP chủ trì Hội thảo. 

 

Dự thảo Chiến lược nhận định đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực tác động đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam; xác định mục tiêu chung là Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển, đảo của tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và quốc gia có vùng biển tiếp giáp với Việt Nam. Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đất nước.

gop y du thao chien luoc bao ve bien gioi quoc gia. hinh 2
Đồng chủ trì Hội thảo cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch là Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng BQP.

 

Dự thảo xác định, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách…kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ở biên giới trên đất liền, trên biển đảo; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực biên giới bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

gop y du thao chien luoc bao ve bien gioi quoc gia. hinh 3
Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo BQP; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

 

Hội thảo đã nhấn mạnh và làm rõ những nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, trên cơ sở kết quả hội thảo hôm nay, ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị trong thời gian tới./.

Theo VOV