Thứ năm, 21/02/2019

Đảng bộ Quân sự huyện Văn Quan: Xây dựng nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện

LSO- Những năm qua, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) huyện Văn Quan đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2016 và 2017, ĐBQS huyện được Đảng bộ cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện.

Hằng năm, ĐBQS huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chấp hành nghiêm túc quy định của cấp trên về trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Kim Tiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan cho biết: Hằng năm, thực hiện nghị quyết của ĐBQS huyện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan quân sự xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn lực lượng dân quân (LLDQ) đủ biên chế, thành phần; tổ chức LLDQ nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự địa bàn; tổ chức huấn luyện cho LLDQ theo kế hoạch, bảo đảm nội dung, chương trình.

Huấn luyện băng bó cứu thương ở Ban CHQS huyện Văn Quan

Trong 7 tháng đầu năm 2018, ĐBQS huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, không có xã trắng. Đồng thời, cơ quan quân sự các cấp tổ chức huấn luyện cho lực lượng theo kế hoạch, đúng chương trình, nội dung, sát với thực tế chiến đấu, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Trong huấn luyện, chuẩn bị tốt mọi mặt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, thực hành luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, nắm chắc mọi tính năng, kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị có trong biên chế và tìm hiểu về các loại vũ khí mới. Hiện nay, 100% cơ sở dân quân tự vệ (DQTV) đã tổ chức huấn luyện xong, kết quả kiểm tra đánh giá 100% đạt khá, giỏi, có 5 đơn vị đạt giỏi; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, phúc tra, biên chế đủ 100% quân số vào các đơn vị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, luôn sẵn sàng khi có lệnh động viên.

Trung tá Hoàng Văn Sạch, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Năm 2018, ĐBQS huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Hiện nay, ĐBQS huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 6 xã, thị trấn trên địa bàn, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự huyện tập trung khảo sát địa bàn, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, phục vụ cho diễn tập, đảm bảo chu đáo, an toàn về mọi mặt.

NÔNG ĐÌNH QUANG