Thứ bảy, 23/03/2019
Bộ Công an:

Sẽ thanh tra về phòng cháy chữa cháy tại Lạng Sơn trong 45 ngày

LSO-Đó là thời hạn được nêu trong Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại tỉnh Lạng Sơn do Trung tướng, Chánh Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Văn Lưu công bố sáng nay (15/8) tại UBND tỉnh. Dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Trung tướng, Chánh Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Văn Lưu
công bố quyết định tại buổi làm việc

Theo đó, trong 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định), đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/6/2018 đối với UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Lộc Bình, Chi Lăng.

Việc thanh tra nhằm đánh giá tình hình, thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các đơn vị. Trên cơ sở đó chỉ rõ những việc làm tốt để tiếp tục phát huy; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, xác định nguyên nhân để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ phối hợp tiến hành các công tác cần thiết để việc thanh tra diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Sau buổi công bố, UBND tỉnh và các đơn vị được thanh tra sẽ trao đổi cụ thể với đoàn để đảm bảo yêu cầu công tác của đoàn thanh tra cũng như công việc của các đơn vị.

HOÀNG HUẤN