Chủ nhật, 26/05/2019

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh – Đơn vị vững mạnh toàn diện

(LSO) – Những năm qua, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, duy trì nền nếp, chế độ thông tin, thông báo thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Chú trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tiêu cực, quan hệ xã hội phức tạp, dấu hiệu vi phạm pháp luật trong toàn lực lượng. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong chấp hành kỷ luật quân đội của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, “nói đi đôi với làm”.

Lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

Đại tá Từ Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Hằng năm, Phòng Chính trị tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung: “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 22/12/2011 về “Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”. Qua đó, có 50 tập thể ở các thôn, bản, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên và 946 hộ gia đình ký kết nhận 229,2/231,7 km đường biên giới và 469/474 cột mốc, phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ. Từ năm 2009 đến nay, các đồn biên phòng tuần tra, kiểm tra biên giới được trên 6 nghìn lần với gần 40 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 8 nghìn lượt dân quân, cán bộ ban, ngành, đoàn thanh niên và nhân dân các xã, thị trấn biên giới tham gia.

Đồng thời, Phòng Chính trị vận dụng linh hoạt các hình thức, tính sáng tạo, xung kích của các tổ chức trong xây dựng Đảng bộ, chi bộ và các mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Trong 10 năm qua, Phòng Chính trị đã hướng dẫn các đồn biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố, kiện toàn được 146 chi, đảng bộ; thành lập 247 tổ an ninh tự quản ở 247 thôn, bản khu vực biên giới. Tham mưu cho cấp ủy đảng kết nạp 250 đảng viên (các đồn biên phòng giới thiệu nhân sự và giúp đỡ làm hồ sơ). Về tổ chức quần chúng, tham gia củng cố 145 chi đoàn thanh niên, 246 chi hội phụ nữ, 175 chi hội cựu chiến binh, 152 chi hội nông dân, 44 chi hội chữ thập đỏ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới.

Cùng đó, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thường xuyên bám địa bàn, tích cực tham mưu cho cơ sở triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình, dự án như: trồng rừng, làm đường liên thôn và xây dựng các cơ sở hạ tầng khác; đã thực hiện hiệu quả chương trình “Mái ấm cho người nghèo biên giới“, bằng công sức tham gia của cán bộ, chiến sĩ giúp các hộ nghèo ở khu vực biên giới xây dựng được 118 nhà “Đại đoàn kết”, 11 nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, thân nhân liệt sỹ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và bảo vệ rừng thông thuộc dự án 661 do BĐBP làm chủ đầu tư, phát triển gần 4 nghìn héc ta, đến nay, đã có trên 2 nghìn héc ta được khai thác nhựa, mang lại thu nhập cho nhân dân, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Nhờ đó, tạo động lực mạnh mẽ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với nỗ lực, cố gắng đó, tháng 1/2018, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu thi đua đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.

NÔNG ĐÌNH QUANG