Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi Tàu tốt, hội thao huấn luyện 2018 đón nhận Bằng khen.

Sáng 15-10, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu 2018.

Thượng tá Vũ Đình Hiển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 cho biết: Thông qua hội thi, hội thao đã đánh giá thực chất mặt mạnh, mặt yếu làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật, công tác huấn luyện trong những năm tiếp theo. Lữ đoàn tiếp tục củng cố phong trào xây dựng tàu chính quy-mẫu mực, góp phần nâng cao độ tin cậy, duy trì đồng bộ vũ khí – thiết – kỹ thuật ( VKTBKT).

Tham gia hội thi năm nay có các tàu chiến đấu, tàu bổ trợ thuộc Lữ đoàn. Các nội dung thi gồm: Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ tàu, (VKTBKT); công tác huấn luyện chiến đấu, giáo án, mô hình, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả huấn luyện, hoạt động khoa học công nghệ và môi trường; công tác xây dựng chính quy kỹ thuật, xây dựng tàu chính quy-mẫu mực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng làm chủ VKTBKT và trình độ thao tác các bảng bố trí chiến đấu.

Trong quá trình chuẩn bị, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện được hơn 3.700 ngày công lao động. Các tàu đã bảo quản, gõ rỉ, lau chùi, sơn chống rỉ, sơn phủ trên 12.000 m 2 khoang hầm; phối hợp sửa chữa được trên 55 hạng mục, 20% hạng mục sửa chữa vượt cấp./.