Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo bước chuyển biến đột phá về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đầu tư cơ sở vật chất, giảng dạy chính trị; trực tiếp góp phần giữ vững định trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ kết quả triển khai thực hiện Đề án; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, bất cập còn tồn tại; nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, biện pháp tổ chức thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng tham gia Đề án; phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa tại đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các mặt yếu còn tồn tại; chú trọng xây dựng điểm, điển hình tiên tiến ở các cấp để rút kinh nghiệm và nhân rộng…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 22 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án./.