Thứ hai,  01/03/2021

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

LSO-Ngày 21/12/2018 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (XĐDTHCLS) (viết tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với 70 điểm cầu về sơ kết thực hiện Đề án TKQT hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018 và Đề án XĐDTHCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 – 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 11 huyện, thành phố.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn  

Dưới sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được phối hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 700 nghìn dữ liệu về liệt sĩ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuyển giao 1,2 triệu dữ liệu về liệt sĩ, gần 900 nghìn dữ liệu về mộ liệt sĩ và hơn 3 nghìn dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để chuẩn hóa, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác TKQT và XĐDTHCLS. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, triển khai cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, có 1.233 liệt sĩ, số mộ đã TKQT là 777, số mộ cần TKQT là 456. Giai đoạn 2016 – 2018, đã có 184 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức và cá nhân cung cấp cho cơ quan chức năng; tỉnh đã hoàn thiện danh sách liệt sĩ, danh sách quân nhân từ trần, mất tin, mất tích.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Công tác TKQT và XĐDTHCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cựu chiến binh, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia làm tốt công tác này. Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bố trí nguồn lực cho công tác TKQT và XĐDTHCLS; sớm hoàn thành xác minh hơn 600 nghìn mộ liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin trong các nghĩa trang; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ…

NÔNG ĐÌNH QUANG