Thứ sáu, 19/04/2019

Đồn Biên phòng Pò Mã phối hợp bảo vệ biên giới

(LSO) – Đồn Biên phòng Pò Mã (BPPM) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài trên 21 km; phụ trách địa bàn 2 xã: Quốc Khánh và Đội Cấn (huyện Tràng Định). Năm 2018, Đảng ủy Đồn BPPM tiếp tục thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp với cấp ủy 2 xã về lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Đào Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPPM cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn định kỳ tổ chức họp giao ban với cấp ủy, chính quyền 2 xã để thông báo, trao đổi tình hình có liên quan, rút kinh nghiệm, đề ra nội dung, chương trình thực hiện trong thời gian tiếp theo; thường xuyên phân công các tổ công tác xuống cơ sở phối hợp với lực lượng chức năng 2 xã nắm tình hình, xử lý các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã củng cố, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển nhân tố tích cực, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có uy tín trong nhân dân giữ vai trò chủ chốt trong các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể thôn, bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã và nhân dân xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định phát quang đường tuần tra biên giới

Năm 2018, Đảng ủy, Ban chỉ huy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới – hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”. Bằng các hình thức tuyên truyền, đơn vị phối hợp với các ban, đoàn thể 2 xã tổ chức tuyên truyền được 45 buổi, với trên 2.500 lượt người nghe về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34 về quản lý biên giới; công tác phòng, chống tội phạm, không vượt biên trái phép…

Đồng thời, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hiện nay, trên địa bàn có 4 tập thể, 64 hộ gia đình, 34 tổ an ninh tự quản, 12 tổ xung kích bảo vệ biên giới, 12 tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp cùng bộ đội biên phòng tuyên truyền, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn ANTT khu vực biên giới, cửa khẩu. Trong năm 2018, nhân dân cung cấp cho đồn 76 nguồn tin, trong đó có 45 tin có giá trị, giúp đơn vị triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm, giữ vững ANTT địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên. Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ 2 xã tổ chức tuần tra biên, bảo vệ biên giới được 34 lần; tổ chức duy tu, phát quang đường tuần tra, thông tầm nhìn biên giới được 5 buổi; thường xuyên duy trì quan sát tại điểm cao 820, kịp thời phát hiện mọi biểu hiện vi phạm trên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Lê Thị Hà, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Khánh cho biết: Công tác trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền xã với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn BPPM được duy trì chặt chẽ; nhờ đó kịp thời phối hợp, xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ xảy ra đột xuất trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

NÔNG ĐÌNH QUANG