Thứ ba,  10/12/2019

Phường Đông Kinh: Điểm sáng thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương

(LSO) – Năm 2018, cấp ủy, chính quyền phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh (QP – AN). Qua đó, từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đông Kinh là phường nội thành nằm giữa trung tâm thành phố, năm qua, cấp ủy, chính quyền đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp về nhiệm vụ QP – AN. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, không có bù đổi; kiện toàn lực lượng dân quân (LLDQ), xây dựng dân quân đủ các thành phần binh chủng theo quy định.

Dân quân phường Đông Kinh bảo quản vũ khí

Đồng chí Nguyễn Thành Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đông Kinh cho biết: Để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan quân sự làm tốt công tác đăng ký, quản lý LLDQ, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật theo quy định, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động khi có tình huống xảy ra. Trong phòng, chống lụt bão, tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực, phương tiện với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai bão lũ. Tổ chức huấn luyện LLDQ đủ thời gian, nội dung, chương trình theo kế hoạch, sát với yêu cầu thực tiễn, 100% các khoa mục sau huấn luyện đều kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Hiện nay, LLDQ chiến đấu ở các khối được biên chế mỗi khối 1 tổ, lực lượng dân quân nòng cốt được biên chế thành 10 tiểu đội, với các khẩu đội, tổ dân quân binh chủng, dân quân cơ động theo quy định. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho LLDQ luôn được coi trọng, cơ quan quân sự tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng”, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, kết hợp huấn luyện với làm tốt công tác dân vận. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2018, đơn vị tiếp tục đạt huấn luyện giỏi, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, việc xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, xác định cụ thể vị trí phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Hệ thống các văn kiện, kế hoạch tác chiến, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, trung đội dân quân cơ động bảo vệ trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước khi có tình huống xảy ra được xây dựng chặt chẽ. Ông Hoàng Văn Cảnh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Năm 2018, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phát huy vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời là bước để kiểm tra, đánh giá phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLDQ phường trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện quyết tâm tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của phường, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực QP – AN đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho UBND phường Đông Kinh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tác quốc phòng, quân sự địa phương.

KHÁNH LY