Thứ ba, 23/04/2019

Nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

(LSO) – Thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương.

Để thực hiện hiệu quả đề án, cơ quan quân sự các cấp nắm chắc số công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng DQTV, lựa chọn những thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng, trình độ văn hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kết nạp vào lực lượng DQTV. Nhằm nâng cao chất lượng chính trị, cơ quan quân sự tích cực tham mưu cho cấp uy cơ sở tập trung bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong DQTV, trong đó quan tâm đến các đối tượng là thôn đội trưởng, đội ngũ cán bộ công chức trong độ tuổi DQTV. Nhờ đó, năm 2017, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 27,3%, hết năm 2018, tỷ lệ đảng viên trong DQTV tăng lên 29,1%.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cho biết: Hằng năm chi bộ ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công tác QPQS, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân (LLDQ). Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trưởng tư tưởng, mỗi năm chi bộ kết nạp được từ 1 đến 3 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ đạt trên 20%; kết quả huấn luyện năm 2018 có trên 75% đạt khá, giỏi và qua phân tích chất lượng đảng viên, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc luyện tập điều lệnh đội ngũ

Hiện nay, lực lượng DQTV tỉnh được xây dựng theo đúng quy định, đạt 2,5% dân số, có đủ các thành phần binh chủng, lực lượng cơ động, lực lượng dân quân thường trực biên giới, phù hợp với tổ chức hành chính, địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Lực lượng DQTV được huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện cho phù hợp. Nội dung huấn luyện bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa bàn, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,8% trở lên. Năm 2018, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, huấn luyện có hơn 20% cơ sở đạt huấn luyện giỏi; trên 70% cơ sở đạt huấn luyện khá; còn lại đạt yêu cầu. Đồng thời, ban CHQS các xã, thị trấn biên giới phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, tổ chức huấn luyện một số nội dung tuần tra, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu… Sau mỗi giai đoạn và kết thúc huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với đặc thù biên giới.

Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thí điểm thành lập 5 chi bộ quân sự (CBQS) xã, thị trấn có tiểu đội dân quân thường trực và trung đội dân quân cơ động. Từ đó đến nay, cơ quan quân sự phát huy vai trò, phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của CBQS xã, phường, thị trấn theo đúng Điều lệ Đảng. Trong năm 2018 thành lập được thêm 3 CBQS, nâng tổng số CBQS toàn tỉnh lên 39 chi bộ. Hằng năm, các CBQS ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPQS, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân ở cơ sở.

Qua công tác xây dựng, huấn luyện DQTV vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò gương mẫu chấp hành, vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPQS trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG