Thứ hai,  19/08/2019

Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng những việc làm thiết thực giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua “LLVTQS tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trong toàn thể lực lượng. Theo đó, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội trong việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp người dân phát triển kinh tế – xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, vùng sâu, vùng cao, biên giới. Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nét nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh là đã lựa chọn xã Cao Minh, huyện Tràng Định để thực hiện, đơn vị đã tổ chức hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; mua sắm trang thiết bị lắp đặt cho 3 nhà văn hóa thôn của xã Cao Minh trị giá trên 120 triệu đồng.

Chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai thác vật liệu làm đường giao thông nông thôn ở xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn

Cùng đó, năm 2018, trong các đợt huấn luyện, hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, LLVTQS tỉnh tổ chức truyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng… Năm qua, LLVTQS tỉnh đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn được 85 buổi, với trên 1 nghìn lượt người tham gia. Lực lượng dân quân tự vệ đóng góp hơn 17 nghìn ngày công lao động tu sửa các công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường, nạo vét mương máng được 65 km, phát quang đường liên thôn, liên xã được 85 km, tu sửa 8 trường học, giúp các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, thu hoạch mùa màng.

Thượng tá Lương Đình Nhạc, Chính ủy Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hưởng ứng phóng trào thi đua “LLVTQS tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm giúp đỡ nhân dân sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 17/1/2019, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, giúp nhân dân các xã: Đề Thám (Tràng Định); Trấn Ninh, (Văn Quan); Nhất Hòa (Bắc Sơn), tham gia đổ bê tông đường liên thôn dài trên 1 km; mở rộng trên 4 km đường dân sinh, rộng từ 2 đến 3 m; vận chuyển 900 m3 đất, đá và 147 tấn xi măng, 314 m3 cát, sỏi. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ tình đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh.

Qua thực hiện phong trào thi đua “LLVTQS tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục khẳng định vai trò của quân đội trong tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Với từng việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

NÔNG ĐÌNH QUANG