Thứ tư, 22/05/2019

Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên

(LSO) – Những năm qua, nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng dự bị động viên (DBĐV), cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DBÐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Hằng năm, cơ quan quân sự phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành quyết định, văn bản hướng dẫn, tổ chức hiệp đồng, giao chỉ tiêu. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, cán bộ quản lý các đơn vị DBĐV có đủ phẩm chất, năng lực chỉ huy, chú trọng công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng chính trị. Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, tham gia diễn tập bảo đảm theo đúng kế hoạch, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của lực lượng DBĐV.

Chi trả phụ cấp cho lực lượng dự bị động viên ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc

Để xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, cơ quan quân sự luôn có kế hoạch tạo nguồn ngay từ khi tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, thường xuyên phúc tra, rà soát, sắp xếp ổn định biên chế lực lượng DBĐV bảo đảm chỉ tiêu. Trong thực tế, quân nhân dự bị tham gia ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, phân tán, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên phối hợp với các gia đình, địa phương nắm chắc thông tin, thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, định kỳ tổ chức sinh hoạt. Hằng năm, cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn DBĐV điều chỉnh thay đổi, bổ sung số quân nhân dự bị đi làm ăn xa để bảo đảm quân số theo biên chế. Trên cơ sở chỉ tiêu động viên được giao, khả năng bảo đảm nguồn, nhu cầu tổ chức biên chế để tiến hành sắp xếp các đơn vị DBĐV theo phương châm đúng, đủ, gần, gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các đơn vị DBĐV.

Năm 2018, toàn tỉnh đã sắp xếp, biên chế quân số cho các đơn vị DBĐV đạt tỷ lệ 98,9%, trong đó sĩ quan đạt 88%, hạ sĩ quan, binh sĩ đạt 100%. Quân nhân dự bị được cơ quan quân sự đăng ký, quản lý chặt chẽ tại nơi cư trú theo từng chuyên ngành quân sự, độ tuổi, loại sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, nhận thức về chính trị, trình độ hiểu biết về quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 78,46%; gần đúng chuyên nghiệp quân sự 10,66%; đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 14,66%. Đối với phương tiện kỹ thuật đã đăng ký, quản lý trên 2 nghìn phương tiện kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẵn sàng huy động khi có tình huống quốc phòng.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng DBĐV. Trong huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng DBĐV. Tổ chức huấn luyện chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến. Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện DBĐV, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính; tập trung cho cán bộ, chiến sỹ luyện tập thuần thục điều lệnh đội ngũ, các động tác cơ bản chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK, kỹ thuật lựu đạn, thực hành chuyên ngành phòng không 12,7 mm… qua đó, giúp các chiến sỹ DBĐV biết vận dụng trong các trạng thái chiến đấu bộ binh, đánh chiếm mục tiêu ở mọi địa hình. Thông qua công tác huấn luyện, giúp cho lực lượng DBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường khi có lệnh động viên.

Năm 2019, công tác tuyển quân tiếp tục được cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức gắn với tạo nguồn lực lượng DBĐV. Hiện nay, cơ quan quân sự đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, bảo đảm cho công tác ra quân huấn luyện năm 2019 theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung xây dựng.

NÔNG ĐÌNH QUANG