Thứ sáu, 19/07/2019
Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II và tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Quân ủy Trung ương

LSO-Ngày 2/4/2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2019 và tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quý I/2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả tốt. Trong đó, tiêu biểu như: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công; lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 36 của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 20 năm qua, đã tham mưu mở được 87 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là chức sắc, chức việc; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào ở cơ sở vùng tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng Nhà nước và quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy cần tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 2 huyện Văn Quan, Đình Lập; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác tôn giáo; phát huy năng lực và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tham gia các hội thi, hội thao; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì; hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh quân sự; thực hiện tốt các nội dung “Năm an toàn giao thông – 2019”…

DƯƠNG NGUYÊN