Thứ năm, 18/07/2019

Xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến

Ngày 4-4, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến. Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ – KT Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp.

Xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến

Phiên họp Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến.

 

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường, nhấn mạnh: Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua. Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã có các văn bản chỉ đạo tiếp tục rà soát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xem xét, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Bộ Quốc phòng đã phối hợp Ban TĐ – KT T.Ư hướng dẫn các ban, bộ, ngành, địa phương, đoàn thể ở T.Ư và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân rà soát, xem xét, lập hồ sơ đề nghị đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xét khen thưởng. Đợt này, Hội đồng TĐ – KT Bộ Quốc phòng rà soát, chỉ xem xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến đối với các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc theo Thông báo số 34-TB/TW ngày 13-6-2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng TĐ – KT Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể được nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Theo Nhandan