Chủ nhật, 21/07/2019

Công an Lạng Sơn: Chủ động triển khai tổng điều tra dân số trong lực lượng công an

(LSO) – Thực hiện quyết định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an về việc ban hành phương án tổng điều tra dân số trong công an nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tổng điều tra dân số trong toàn Công an tỉnh. Đồng thời thực hiện các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Để cuộc tổng điều tra dân số diễn ra thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đặt ra, công tác chuẩn bị đã được thực hiện rất kỹ lưỡng. Từ cuối năm 2018, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả tổng điều tra dân số tại cơ quan và công tác bảo vệ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh hướng dẫn các chiến sỹ nghĩa vụ cách kê khai phiếu điều tra dân số năm 2019

Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số. Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đội tổng hợp thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố được truyền đạt phương pháp, trình tự tiến hành tổng điều tra dân số, kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lập bảng kê, ghi phiếu điều tra dân số đối tượng nhóm 1 (sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an, hợp đồng không xác định thời hạn và đang chờ nghỉ hưu); nghiệp vụ điều tra, cách hỏi, ghi phiếu điều tra dân số cho đối tượng nhóm 2 (gồm phạm nhân, bị can đang bị tạm giam tại trại tạm giam, nhà tạm giữ).

Cuộc tổng điều tra dân số trong Công an tỉnh diễn ra từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 10/4/2019. Sau khi được phổ biến, hướng dẫn, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, cán bộ chiến sỹ đều nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, chủ động nghiên cứu để đảm bảo kê khai được chính xác. Đến thời điểm này, các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu, yêu cầu đề ra của công tác điều tra dân số. Việc điều tra nội bộ cán bộ chiến sỹ về năng lực, trình độ, bằng cấp để vừa phục vụ yêu cầu chung đặt ra, vừa nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý cán bộ trong lực lượng công an.

Đối với đối tượng nhóm 2 trong diện tổng điều tra là các can phạm, phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ, các điều tra viên cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, cách ghi phiếu điều tra dân số đối với các phạm nhân để có được số liệu đầy đủ, chính xác nhất, không để xảy ra sai sót. Tại các phân trại, cán bộ quản giáo tăng cường tuyên truyền, giáo dục can, phạm nhân về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, nghĩa vụ của từng cá nhân trong việc tích cực phối hợp với cán bộ điều tra viên cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả thông tin trong mẫu phiếu điều tra.

Thượng tá Hoàng Cao Đài, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh cho biết: Đồng thời với việc tiến hành tổng điều tra dân số trong lực lượng Công an Lạng Sơn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Công an tỉnh cũng xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, triển khai phương án bảo vệ mục tiêu; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài liệu trong suốt quá trình tổng điều tra. Đồng thời đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự ủng hộ, phối hợp của nhân dân trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số là sự kiện xã hội có ý nghĩa to lớn, đánh giá được quy mô, chất lượng dân số đồng thời dự báo được việc phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã triển khai các nội dung công tác phục vụ tổng điều tra dân số, đảm bảo thu thập thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, bảo vệ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn.

Nguyệt My - Việt Dũng (Công an tỉnh)