Thứ sáu, 19/07/2019

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát

(LSO) – Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), theo dõi việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu và nắm bắt tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV). Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ Quân sự tỉnh có 6 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy luôn quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm kiện toàn các TCCS đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy chế làm việc. Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ luôn gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong CBĐV và chiến sỹ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng cây xây dựng cảnh quan doanh trại

Từ năm 2017 đến hết tháng 2/2019, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 30 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 102 đảng viên, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng. Nội dung tập trung KTGS về chấp hành nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm. Qua KTGS kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của các cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức kỷ luật 16 CBĐV do vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật quân đội.

Cùng đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho CBĐV và chiến sỹ, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tiêu cực, quan hệ xã hội phức tạp, dấu hiệu vi phạm pháp luật của CBĐV và chiến sỹ. Nhờ đó, các TCCS đảng và CBĐV luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phát huy vai trò nòng cốt, phản bác lại các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái. Thượng tá Lê Xuân Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Phòng Hậu Cần, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu và đội ngũ CBĐV; gắn trách nhiệm của bí thư, cán bộ chủ trì, chi bộ nếu để CBĐV vi phạm kỷ luật; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, tính sáng tạo, xung kích của các tổ chức quần chúng trong xây dựng Đảng bộ, chi bộ, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 2018, Đảng bộ Phòng Hậu cần được Đảng bộ cấp trên đánh giá hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ.

Qua công tác KTGS, chất lượng TCCS đảng và đảng viên ngày càng được đánh giá đúng thực chất hơn. Năm 2018, Đảng bộ có 1 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ và 1 TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với đảng viên, có 13,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 3,6% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, tổ chức KTGS 4 tập thể và 8 cá nhân bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệnh quản lý bộ đội.

NÔNG ĐÌNH QUANG