Chủ nhật,  18/08/2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

LSO-Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp, tích cực tham mưu, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa và phát triển. Qua đó xây dựng lực lượng vũ trang quân sự tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.


Học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở học
tại Trường Quân sự tỉnh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc công khai, tập trung dân chủ. Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng và chiến sĩ giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Trong công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của người đứng đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ noi theo. Hiện nay, đội ngũ cán bộ các cấp của Bộ CHQS tỉnh cơ bản đều trải qua đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội; trong đó, trình độ sau đại học và đại học chiếm 66,06%, cao đẳng chiếm 14,2%.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh căn cứ vào bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà cán bộ đó đảm nhiệm; cấp ủy, chỉ huy kiên quyết thay thế các đồng chí kém năng lực, phẩm chất, đạo đức không gương mẫu, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, điều động, bổ nhiệm 123 đồng chí; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 105 đồng chí. Các cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu nhiệt huyết, năng nổ trong công tác, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò nêu gương, thực hiện hiệu quả công việc, có cái nhìn tổng thể, sát thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cử 14 đồng chí đi học tại các nhà trường; cử 10 đồng chí theo học đào tạo văn bằng 2; cử 18 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; mở lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh với 79 học viên tham gia.

 Thượng tá Nông Thái Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Xuất phát từ yêu cầu công việc thực tiễn, năm 2019, tôi được tổ chức cử theo học lớp cao cấp lý luận chính trị. Đây là cơ hội tốt để tôi hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã từng bước làm chuyển biến, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, thực hiện công tác luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cán bộ được thử thách, rèn luyện trên nhiều cương vị công tác. Từ đó làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở vị trí công tác cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 NÔNG ĐÌNH QUANG