Thứ tư,  29/01/2020

Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị hỗ trợ xây nhà cho hội viên

LSO-Hôm nay (29/5), Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn tổ chức hỗ trợ tiền xây dựng nhà và gắn biển nhà “Ấm tình đồng đội” cho gia đình hội viên Đặng Sĩ Ngữ ở ngõ 2, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.


Đại diện Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn
gắn biến nhà “Ấm tình đồng đội” cho gia đình hội viên Đặng Sĩ Ngữ

Năm 1972, ông Đặng Sĩ Ngữ tham gia mặt trận bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là hội viên Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, gia đình ông đang sinh sống ở ngõ 2, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ nguồn kinh phí nhà tài trợ Công ty giày Thái Bình và quỹ hội, Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho gia đình ông Đặng Sĩ Ngữ 26 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ trên 150 triệu đồng.

NÔNG ĐÌNH QUANG