Thứ năm,  12/12/2019

Chuẩn bị diễn tập ứng phó sự cố thiên tai hồ Cấm Sơn

LSO-Hôm nay (7/6), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh chủ trì cuộc họp BCĐ diễn tập ứng phó sự cố thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc 2 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo kế hoạch, trong tháng 7 tới đây, BCĐ sẽ tổ chức diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh ứng phó với sự cố thiên tai hồ Cấm Sơn.

Nội dung chính của cuộc diễn tập là xử lý tình huống thấm sủi, sạt trượt mái đập tại thân đập Làng Tình (hồ Cấm Sơn), diễn tập sơ tán nhân dân, diễn tập thực hành tìm kiếm cứu nạn tại hồ Cấm Sơn.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, tỉnh đã thành lập BCĐ, thành lập đoàn đạo diễn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, phối hợp hiệp đồng chuẩn bị lực lương, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc diễn tập.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung, công việc để sát với chức năng nhiệm vụ của từng thành viên cũng như tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu của các thành viên BCĐ, nhất là vai trò của Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực của BCĐ diễn tập.

Đồng chí đề nghị: Để công tác diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, BCĐ tiếp tục hoàn thiện các văn kiện chỉ đạo diễn tập, các thành viên BCĐ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phối hợp với huyện Hữu Lũng chuẩn bị các điều kiện cho công tác diễn tập, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, tổng duyệt các nội dung theo đúng mục đích diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, duy trì thường xuyên công tác thông tin, báo cáo để kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh lưu ý: Huyện Hữu Lũng tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định nhiệm vụ diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện năm 2019. Cùng đó, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện thực hiện các nội dung kết hợp giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh đảm bảo thiết thực, hiệu quả để công tác diễn tập đạt kết quả cao nhất.

NÔNG ĐÌNH QUANG