Thứ ba,  07/07/2020

Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc: Huấn luyện giỏi kết hợp làm dân vận

(LSO) – Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự các cấp huyện Cao Lộc kết hợp tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) làm công tác dân vận. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh.

Thượng tá Vũ Văn Ngừng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới”, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DQTV; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; căn cứ vào từng thời điểm, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV, kết hợp làm công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Dân quân xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tham gia làm đường giao thông nông thôn

Hằng năm, tại lễ ra quân huấn luyện, cơ quan quân sự huyện tổ chức phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kết hợp làm công tác dân vận trong toàn lực lượng. Từ nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Năm 2018, lực lượng DQTV huyện đã đóng góp trên 1.750 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân tu sửa, phát quang đường giao thông 20 km, nạo vét công trình thủy lợi 800 m, làm đường bê tông nông thôn 1,5 km, thu hoạch mùa màng, san lấp mặt bằng nhà văn hóa, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.

Đồng chí Đặng Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Cát cho biết: Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quân sự tổ chức cho lực lượng dân quân (LLDQ) làm công tác dân vận gắn với địa chỉ cụ thể. Đối với chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, LLDQ xã đã có nhiều đóng góp công sức, tích cực tham gia, phát huy tốt công tác dân vận ngay từ khi địa phương phát động. Trong tháng 5/2019, cơ quan quân sự xã đã hoàn thành công tác huấn luyện LLDQ, đồng thời tổ chức cho 35 cán bộ, chiến sĩ dân quân giúp nhân dân vận chuyển 20 m3 sỏi, cát, 6 tấn xi măng xây kè, đổ đường bê tông nông thôn dài 100 m, rộng 3 m vào xóm Khòn Heng, thôn Bắc Đông I, xã Gia Cát.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành công tác huấn luyện, kết hợp tổ chức làm dân vận. LLDQ các đơn vị đã phát huy vai trò, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn thể, quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không nghe theo lời của kẻ xấu. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, LLDQ các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp 260 ngày công lao động, giúp nhân dân các địa phương làm được 980 m đường bê tông nông thôn.

Bằng những việc làm thiết thực, công tác dân vận của lực lượng DQTV huyện Cao Lộc ngày càng thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

NÔNG ĐÌNH QUANG