Thứ sáu,  06/12/2019

Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

LSO-Hôm nay (28/6), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị tập huấn

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Luật Quốc phòng năm 2018, thay thế Luật Quốc phòng năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 8/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức xây dựng và chỉ đạo hoạt động về lĩnh vực quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Chương trình tập huấn tập trung vào nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và một số Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự; khu vực phòng thủ; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đồng chí báo cáo viên và các đại biểu tập trung nghiên cứu, chấp hành nghiêm túc, nội quy; dành thời gian trao đổi, thảo luận làm rõ những quy định của luật, đề ra những giải pháp chủ yếu để Luật đi vào cuộc sống. Theo đó, liên hệ vào thực tiễn nhiệm vụ của tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, vừa là phên dậu, vừa là cửa ngõ của đất nước, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

NÔNG ĐÌNH QUANG