Chủ nhật,  12/07/2020

Chiến sĩ sao vuông Văn Quan tích cực làm dân vận

LSO-Thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp huyện Văn Quan đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai.


Dân quân tự vệ và bộ đội huyện Văn Quan tham gia làm đường giao thông nông thôn

Đại úy Hoàng Mạnh Tuấn, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan cho biết: Công tác dân vận (CTDV) trong lực lượng DQTV huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về CTDV của quân đội, nhất là Chỉ thị 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh CTDV của DQTV trong tình hình mới”. Ban CHQS các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò lực lượng DQTV tham gia làm CTDV có hiệu quả.

Các đơn vị đã chú trọng giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm CTDV cho DQTV, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân… Trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan quân sự các cấp vừa tổ chức huấn luyện vừa kết hợp làm CTDV, các đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng trăm ngày công cải tạo giao thông nông thôn. Cụ thể, đã tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn được 1.987 m2 đường với 678 công; xây kè ta luy đường do mưa lũ sạt lở 51 m3 đất đá các loại, với 80 công.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, căn cứ vào từng thời điểm, tình hình cụ thể, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng DQTV thực hiện CTDV. Đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân luôn phát huy vai trò xung kích. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia 2 ngày công lao động, cùng Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đường giao thông từ thôn Nà Lắc đến thôn Cốc Chủ. Trong đợt huấn luyện tháng 5/2019, đơn vị đã huy động 51 cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn được 108 m2 ở thôn Bản Hẻo.

Cùng đó, lực lượng DQTV huyện đã giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vận chuyển cát, gạch xi măng để làm nhà với 87 ngày công; tham gia giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai do mưa gió, sửa chữa nhà cửa do cây đổ làm hư hỏng. Ngoài ra, trên bàn bàn huyện xảy ra dịch tả lợn châu Phi, các đơn vị đã huy động lực lượng DQTV tham gia với các ban, ngành, đoàn thể huyện tiến hành tiêu hủy, dập dịch.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng DQTV huyện Văn Quan đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh.

NÔNG ĐÌNH QUANG