Chủ nhật,  28/02/2021

Tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

(LSO) – Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác động viên trong tình hình mới, trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng mọi nhiệm vụ khi được huy động. Qua đó góp phần bảo đảm nguồn lực để bổ sung cho quân đội khi có yêu cầu.

Trong năm 2019, để xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, làm cơ sở cho sắp xếp, bổ sung biên chế theo yêu cầu và để Pháp lệnh về lực lượng DBĐV thực sự đi vào đời sống của nhân dân và đạt được hiệu quả thiết thực, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố làm tốt việc đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn. Đồng thời, chú trọng chọn nguồn cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong lãnh đạo, xây dựng lực lượng DBĐV tại cơ sở. Ban CHQS các huyện, thành phố đã chủ động kiểm tra, rà soát miễn nhiệm, thay thế, giải ngạch những trường hợp hết tuổi phục vụ trong ngạch dự bị; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị đối với những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông –  Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh thực hiện Thông tư liên tịch số 81/2013 của Liên Bộ Giao thông – Vận tải – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công an về việc cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội đạt hiệu quả thiết thực, bao gồm lực lượng dự trữ, lực lượng biên chế vào đơn vị của bộ, lực lượng biên chế vào đơn vị của tỉnh đạt 100% chỉ tiêu biên chế và phương tiện kỹ thuật theo chỉ tiêu đã xếp, đó là 2 xe con, 3 xe chở khách, 1 xe cứu thương và 49 xe vận tải, đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra. Cùng với đó, lực lượng DBĐV được xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đảm bảo quân số khá cao, trong đó, tỷ lệ đảng viên là 14,23%. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức tổng kết thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị, nhằm ghi nhận những điểm đã làm được, kịp thời rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị, phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh.

Lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Trường Quân sự tỉnh

Ngoài ra, trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm kết hợp sinh hoạt nắm tình hình đơn vị DBĐV năm 2019 bảo đảm thống nhất, đúng hướng dẫn, đủ chế độ tiêu chuẩn được hưởng.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị DBĐV, cơ quan quân sự địa phương đã chú trọng huấn luyện cho lực lượng này. Đối với những đơn vị DBĐV của tỉnh, huyện, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức huấn luyện tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 123. Việc huấn luyện thực hiện theo từng đối tượng, qua đó nắm chắc về tổ chức biên chế, xây dựng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hành huấn luyện lực lượng DBĐV cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện cho quân nhân dự bị thuộc các đơn vị DBĐV của tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện phân đội tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện theo Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện năm 2019. Lực lượng DBĐV là một trong những lực lượng chủ chốt góp phần vào việc đưa cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nên lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh ngày càng chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

DƯƠNG NGUYÊN (Bộ CHQS tỉnh)