Thứ sáu,  23/10/2020

Thành phố Lạng Sơn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

LSO- Năm 2019, cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, kế hoạch về công tác quốc phòng – an ninh (QP – AN). Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ, đảng viên và giáo dục QP – AN cho toàn dân, học sinh, sinh viên. Tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng

 Hội đồng giáo dục QP – AN thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP – AN. Công tác giáo dục QP – AN toàn dân được thực hiện bằng nhiều phương pháp, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên tuyền với các hình thức không ngừng đổi mới. Trong năm đã phát 95 tin, bài, 15 chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 86 buổi tuyên truyền lồng ghép ở cơ sở. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP – AN, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với QP – AN, phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. Qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP – AN đã giúp  các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng đó, Hội đồng giáo dục QP – AN thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, trường nghề, trường THPT trên địa bàn thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục QP – AN cho học sinh, sinh viên theo quy định. Năm học 2018 – 2019, tổng số học sinh, sinh viên học môn giáo dục QP – AN là 3.909/3.909 học sinh, sinh viên, đạt 100%. Qua đó, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng tự hào và tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang, hiện nay, lực lượng bộ đội thường trực được tổ chức biên chế ổn định; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng, số lượng đạt 2% dân số thành phố. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, làm tốt công tác phúc tra, kiểm tra, sắp xếp vào các đơn vị, đầu mối (tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 72%; gần đúng đạt 15,8%). Nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch. Đồng thời, trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đẩy mạnh các chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, cơ quan quân sự đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Hiện nay, cơ quan quân sự đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thâm nhập, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lý lịch chính trị của công dân, tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đảm bảo 100% chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với kết quả đó, năm 2019, Ban CHQS thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP&AN.

 ĐÌNH QUANG