Thứ tư,  02/12/2020

Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

(LSO) – Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP & AN). Qua đó, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cơ quan quân sự phát huy vai trò thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục QP & AN đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hội đồng giáo dục QP & AN các cấp chú trọng kiện toàn đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QP & AN đủ về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các giáo viên, giảng viên tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng. Hiện nay, nét mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho đối tượng 3, giáo viên đảm nhận chương trình là cán bộ trưởng, phó phòng của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về QP & AN.

Giờ học giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng giáo dục QP & AN tỉnh đã cử 6 đồng chí tham gia tập huấn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức một lớp tập huấn cho 80 cán bộ, giáo viên, giảng viên về kiến thức QP & AN. Đồng thời, Hội đồng giáo dục QP & AN tỉnh, các huyện, thành phố đã tổ chức được 65 lớp bồi dưỡng với 4.739 đối tượng tham gia. Trường chính trị Hoàng Văn Thụ và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức được 37 lớp bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho 2.500 học viên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 77 giáo viên, giảng viên giáo dục QP & AN (trong đó,  48 đồng chí chuyên trách,  29 đồng chí kiêm nhiệm). Thầy giáo Hoàng Khắc Hiếu, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy giáo dục QP & AN Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan cho biết: Để giảng dạy tốt bộ môn giáo dục QP & AN đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có kiến thức sâu rộng; việc thường xuyên cập nhật thông tin về QP & AN trên các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho giáo viên nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình trong nước, trên thế giới để phục vụ cho công tác giảng dạy sát với tình hình thực tế.

Năm học 2019 – 2020, các trường cao đẳng, trường nghề, trung tâm GDTX, THPT trên địa bàn tỉnh đã giảng dạy, giáo dục QP & AN cho 100% học sinh, sinh viên. Qua đó, học sinh nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật quân sự, biết vận dụng giữa lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, thông qua các hội nghị, toàn tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép trên 2.000 cuộc về nhiệm vụ QP & AN đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã phát gần 200 chuyên mục, hơn 1.000 chuyên trang, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường, nhất là Lạng Sơn là tỉnh biên giới. Năm 2020, công tác giáo dục QP & AN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng, Hội đồng giáo dục QP & AN các cấp đã tổ chức khảo sát đối tượng, xây dựng chương trình bồi dưỡng, giáo dục. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trọng điểm trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình trong nước và trên thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

ĐÌNH QUANG