Thứ tư,  12/08/2020

Tìm hiểu sức mạnh tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California

Tàu tấn công lưỡng cư Bonhomme Richard vừa bị cháy ở căn cứ San Diego, California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP.
Theo VOV