Chủ nhật,  20/09/2020

Công ty Than Na Dương xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh

(LSO) – Những năm qua, lực lượng tự vệ (LLTV) Công ty Than Na Dương luôn nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn cho sản xuất phát triển và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hiện nay, LLTV Công ty than Na Dương có 1 đại đội pháo phòng không 37 mm, biên chế thành 2 trung đội, 4 khẩu đội và 1 tiểu đội chỉ huy. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển LLTV một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, đảm bảo ở tất cả các phân xưởng đều có chiến sĩ tự vệ. Quá trình tuyển chọn, kết nạp công dân vào LLTV được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu, quân số theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Lực lượng tự vệ Công ty Than Na Dương tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ của LLTV và khả năng hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS công ty chú trọng ngay từ khâu chuẩn bị huấn luyện. Hằng năm, công ty trích một phần kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện như: sửa sang sân bãi tập, làm các mô hình học cụ, bồi dưỡng, động viên các chiến sĩ tham gia huấn luyện… Căn cứ vào kế hoạch, nội dung huấn luyện của cơ quan quân sự cấp trên, công ty bố trí, sắp xếp hợp lý công việc sản xuất kinh doanh, cử cán bộ quân sự tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Từ năm 2015 đến nay, công ty đã cử 15 lượt cán bộ thuộc Ban CHQS công ty tham dự các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Trên cơ sở đó, Ban CHQS công ty xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai công tác huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng trong đơn vị. Nội dung, phương pháp huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, chú trọng giáo dục chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, nâng cao nhận thức, tác phong công tác của LLTV.

Trong huấn luyện, đơn vị thực hiện tốt 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị trong LLTV và các biện pháp trong tổ chức thực hành huấn luyện đúng chương trình, đủ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm thời gian và quân số tham gia.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty than Na Dương  cho biết: Trong huấn luyện Đại đội tự vệ pháo phòng không 37 mm, đơn vị luôn xác định từng pháo thủ phải thuần thục động tác cơ bản, phối hợp hiệp đồng tốt, xây dựng ý thức chủ động, tự giác rèn luyện, mỗi pháo thủ phải giỏi việc mình, biết việc đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, năm 2019, LLTV pháo phòng không 37 mm của công ty đã tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thực binh đánh trả địch đổ bộ đường không, bảo vệ thành phố Lạng Sơn.

Bằng những biện pháp huấn luyện đồng bộ, thiết thực, chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLTV từng bước được nâng lên. Trong 5 năm (2015 – 2019), kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó, khá, giỏi chiếm từ 75% trở lên. Đồng thời, LLTV của công ty đã làm tốt vai trò tham mưu và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị các diễn biến xảy ra để có biện pháp xử lý; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ công ty, nhất là các đợt cao điểm ngày lễ, ngày tết; tích cực tuần tra, canh gác, phát hiện kịp thời những sự cố, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn công ty trong mọi tình huống, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2015 đến nay, Ban CHQS Công ty than Na Dương đã được Bộ Quốc phòng tặng 1 bằng khen; Bộ Công an tặng 1 bằng khen; Bộ Công Thương tặng 1 bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 bằng khen.

NÔNG ĐÌNH QUANG