Thứ năm,  24/09/2020

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

 Bộ Tổng tham mưu – cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, và Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7/9/1945.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, ngày 26/8, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

hoi thao khoa hoc nhan ky niem 75 nam ngay truyen thong bo tong tham muu hinh 1
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham quan trang thiết bị phục vụ huấn luyện, SSCĐ, tại cuộc diễn tập CKB-20. 

 

Nhìn lại 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các đại biểu khẳng định những đóng góp to lớn của Bộ Tổng tham mưu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu – cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, và Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 7/9/1945, tới nay, Bộ Tổng tham mưu từng bước xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu Quân đội ngày càng vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cho đất nước. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia. Các tham luận cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò tham mưu chiến lược của Bộ Tổng tham mưu trong xây dựng quân đội vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo cũng là cơ sở để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong Bộ Tổng Tham mưu nói riêng và Quân đội nói chung, nâng cao hơn nữa nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tế tại đơn vị, Đại tá, TS Đào Xuân Tuấn – Phó Tham mưu trưởng Quân Chủng Hải quân, cho biết, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị đẩy mạnh xây dựng sức mạnh quốc gia trên biển.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước ta trên biển Đông, Bộ Tổng tham mưu đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Quá trình tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng tham mưu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm để xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chủ trương củng cố quân sự, quốc phòng, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân  vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, đưa đất nước hội nhập.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: “Những năm gần đây Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước xây dựng các chiến lược. Trên cơ sở có các chiến lược, các kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đã quyết tâm điều chỉnh tổ chức, biên chế của quân đội sao cho phù hợp với tình hình mới để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng các khu vực phòng thủ cấp quân khu, cấp tỉnh thành các khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”./.

Theo VOV