Thứ năm,  24/09/2020

Điểm tựa của đồng bào biên giới

(LSO) – Đảm nhiệm phát triển dự án Khu Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) Mẫu Sơn trên địa bàn 5 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Đoàn KT-QP 338 (Quân khu 1) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị, ổn định các điểm dân cư, xây dựng cơ sở hạng tầng, hỗ trợ sản xuất… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Chính uỷ Đoàn KT-QP 338 cho biết: Cấp ủy, chỉ huy quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là giúp đỡ Nhân dân sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn về phát triển kinh tế. Đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án theo nguồn kinh phí được bố trí. Chỉ đạo các nông lâm trường thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng 3 điểm sáng: “Điểm sáng về văn hóa, điểm sáng về tình đoàn kết quân dân, điểm sáng về tăng gia sản xuất”. Tổ chức triển khai, thực hiện các dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định cuộc sống Nhân dân khu vực biên giới.

Cán bộ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 338 kiểm tra công trình thủy lợi ở thôn Nà Dài, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng

Từ năm 2015 đến nay, Đoàn KT-QP 338 đã phối hợp với các địa phương triển khai 2 dự án trồng rừng với quy mô trồng mới 432,9 ha; tổ chức cho Nhân dân chăm sóc, bảo vệ 6274,9 ha rừng vành đai biên giới và rừng phòng hộ tại 12 xã trên địa bàn 3 huyện (Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc), với tổng giá trị đầu tư trên 11 tỷ đồng. Đồng thời đầu tư xây dựng 4 công trình nước sạch sinh hoạt, phục vụ cho 580 hộ dân khu vực biên giới; 5 tuyến đường giao thông nông thôn dài 15,442 km; 6 công trình thủy lợi, chiều dài tuyến kênh mương dẫn nước là 10,148 km, phục vụ tưới cho 138 ha và 1 công trình đường dây điện 35 KV, phục vụ cho 465 hộ dân. Tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình gần 90 tỷ đồng.

Cùng với đó, Đoàn KT-QP 338 còn thực hiện tốt đề án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KT-QP. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tuyển chọn, tiếp nhận 3 đợt, với 64 đội viên trí thức trẻ tình nguyện.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tích cực tham gia công tác dân vận, khảo sát tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đoàn thể địa phương hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…

Với sự hoạt động tích cực của đội ngũ trí thức trẻ, Đoàn KT-QP 338 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo như: xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản; nuôi lợn thương phẩm; bảo tồn và phát triển gà 6 ngón; trồng chanh leo; cây dược liệu ba kích tím trên địa bàn 12 xã, với 229 hộ tham gia. Tổng giá trị đầu tư 3,8 tỷ đồng. Hiện nay, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đều thích nghi và phát triển tốt. Bà Nông Thị Hợp, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình chia sẻ: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, năm 2019, gia đình được Đoàn KT-QP 338 hỗ trợ một con bò sinh sản để chăn nuôi, đây sẽ là điều kiện giúp gia đình vươn lên thoát nghèo trong tương lai.

Những dự án trên đã hoàn thành, bàn giao cho các địa phương đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn là 41,66%, thì đến năm 2019 giảm xuống còn 25,52%.

Đại tá Hoàng Trung Kiên, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 338 cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020, tổ chức hỗ trợ 55 con bò sinh sản cho 55 hộ dân; hỗ trợ 45 con lợn giống cho 15 hộ dân thuộc địa bàn 5 xã: Bắc Xa, Bính Xá (huyện Đình Lập); Xuất Lễ, Mẫu Sơn, Cao Lâu (huyện Cao Lộc). Đồng thời khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) trình Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng phê duyệt, dự kiến số vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 hơn 100 tỷ đồng… Các dự án sẽ tiếp tục giúp Nhân dân khu vực biên giới cải thiện đời sống, yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám rừng, góp phần giữ đường biên, cột mốc, xây dựng vùng biên cương Tổ quốc thêm vững mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, Đoàn KT-QP 338 đã đầu tư xây dựng 4 công trình nước sạch sinh hoạt, phục vụ cho 580 hộ dân khu vực biên giới; 5 tuyến đường giao thông nông thôn dài 15,442 km; 6 công trình thủy lợi, chiều dài tuyến kênh mương dẫn nước là 10,148 km, phục vụ tưới cho 138 ha và 1 công trình đường dây điện 35 KV, phục vụ cho 465 hộ dân. Tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình gần 90 tỷ đồng.
NÔNG ĐÌNH QUANG