Thứ năm,  01/10/2020

Trung đoàn 123: Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 123 , Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV).

Xác định công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBĐV, hằng năm, Trung đoàn 123 tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, rèn luyện tính kỷ luật quân đội, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Cùng đó, đơn vị tổ chức huấn luyện các chiến thuật cơ bản chiến đấu bộ binh, phổ biến tính năng, tác dụng của các loại vũ khí có trong biên chế và tìm hiểu các loại vũ khí mới.

Điểm nổi bật, năm 2019, Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện cho CBCS lực lượng DBĐV tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thực binh sử dụng các loại vũ khí hỏa lực bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí thiết bị kỹ thuật, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, giúp lực lượng DBĐV biết tổ chức, hiệp đồng trong chiến đấu đánh chiếm mục tiêu, biết vận dụng các động tác linh hoạt đối với từng địa hình, địa bàn.

Lực lượng dự bị động viên huấn luyện sử dụng pháo phòng không

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy Trung đoàn 123 đã ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện và phát động các phong trào thi đua với chủ đề “huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”. Đồng thời, tổ chức kiện toàn cán bộ khung huấn luyện, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng, giáo án thông qua phê duyệt theo phân cấp. Từ đầu năm 2020 đến nay, trung đoàn đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng DBĐV được 2 đợt, bảo đảm kế hoạch, chương trình, sát với tình hình thực tế.

Trong thời gian huấn luyện, lực lượng DBĐV đã được nghiên cứu một số nội dung như: tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; thống nhất một số nội dung, phương pháp huấn luyện, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung  tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới…

Trong huấn luyện, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính, lực lượng DBĐV đã tích cực luyện tập điều lệnh đội ngũ, các động tác chiến thuật cơ bản, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK; kỹ thuật ném lựu đạn; thực hành chuyên ngành phòng không 12,7 mm… Qua huấn luyện, học tập giúp cho lực lượng DBĐV không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị mà còn biết vận dụng chiến thuật, kỹ thuật trong các trạng thái chiến đấu bộ binh, đánh chiếm mục tiêu ở mọi địa hình. Đồng thời, đơn vị chú trọng giáo dục ý thức, trách nhiệm cho lực lượng DBĐV sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện năm 2020: 100% đạt yêu cầu, trong đó 95% khá, giỏi (tăng 2% so với năm 2019).

Trung tá Cao Xuân Đoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123 cho biết: Thông qua các đợt huấn luyện, lực lượng DBĐV hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân, tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

KHÁNH LY