Thứ bảy,  23/01/2021

Quân đội là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

(LSO) – Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND)Việt Nam mà còn là ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) –  một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể Nhân dân ta.

Tháng 12 / 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền…”. Vào ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc châu Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức được thành lập, gồm 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao – Bắc – Lạng. Đội do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là đội đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn rất nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, nó có thể đi từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo vũ khí thiết bị kỹ thuật tại Bộ CHQS tỉnh.  Ảnh: KHÁNH LY

Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của QĐND Việt Nam. Tên gọi “Quân đội Nhân dân” là do Hồ Chủ tịch đặt với ý nghĩa “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”. Lực lượng vũ trang đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị, làm nòng cốt cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành chính quyền; để ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân đội ta dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng  và Hồ Chủ tịch đã trưởng thành vượt bậc. Người cha già của dân tộc đã khái quát: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn hành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng…”.

Qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của QĐND, chính là kết quả giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của Nhân dân, sự giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đó là công sức và xương máu của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ngày nay, những người lính Cụ Hồ đang tiếp tục giữ vững, phát huy trong thời đại mới, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược là: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Và có thể thấy rõ 31 năm thực hiện Chỉ thị số 831-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 17/10/1989 (khóa VI) lấy ngày 22/12 hằng năm là ngày hội QPTD, nền quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường; là ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – nét đẹp độc đáo của văn hóa dân Việt trong thời đại mới. Từ đó, tiềm lực thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện và đồng bộ. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, thích ứng với các hình thái nếu chiến tranh xảy ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành đã quan tâm xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào thiểu số, nơi biên giới, hải đảo, địa bàn, khu vực trọng điểm. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong các cơ quan, tổ chức và toàn dân được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Cơ chế lãnh  đạo, quản lý, điều hành đối với quốc phòng toàn dân được tăng cường, đạt hiệu quả thực chất. Sự kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh ngày càng chặt chẽ. Công tác đối ngoại quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu với sự đa dạng các hình thức đa phương và song phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc gia. Quân đội còn là lực lượng luôn đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội luôn coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng vũ trang diễu binh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019.   Ảnh: ĐÌNH QUANG

Đối với công tác phòng, chống dich Covid-19 thì lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương triển khai kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện các biện pháp cấp bách  với phương châm “4 tại chỗ”. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, từ con người đến thuốc men, chỗ ở. Các đơn vị quân đội, các trường quân sự tỉnh để dành chỗ cho những người ở nước ngoài về thực hiện cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; lập 103 trạm, chốt kiểm soát đường mòn, lối mở, thu dung kịp thời những trường hợp trở về từ Trung Quốc để đưa vào khu cách ly của tỉnh.

 Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND và 31 năm ngày  hội QPTD là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân đội và Nhân dân; khơi dậy niềm tự hào dân tộc. chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn thử thách, ra sức xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của cách mạng; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội  và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

————–*”Hồ Chí Minh” toàn tập NXB CTQG  năm 2012.

MAI TÙNG (TP. Lạng Sơn)