Thứ tư,  20/01/2021

Chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Cơ chế bảo đảm quyền con người cho các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam và kinh nghiệm ở một số nước châu Âu, khu vực Đông - Nam Á". Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; một số tổ chức quốc tế và các nhà quản lý, nhà nghiên cứu chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc.Nhiều tham luận trình bày tại hội thảo nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của đông đảo người dân, bộ mặt nông thôn, miền núi đã có nhiều thay đổi. Công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều tiến bộ, đời...
Ngày 12-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Cơ chế bảo đảm quyền con người cho các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam và kinh nghiệm ở một số nước châu Âu, khu vực Đông – Nam Á”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; một số tổ chức quốc tế và các nhà quản lý, nhà nghiên cứu chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc.

Nhiều tham luận trình bày tại hội thảo nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của đông đảo người dân, bộ mặt nông thôn, miền núi đã có nhiều thay đổi. Công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện. Nhiều nội dung đã được trao đổi, thảo luận tại hội thảo, chung quanh việc bảo đảm quyền phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quyền cho phụ nữ và trẻ em gái DTTS; vai trò của cộng đồng trong quản lý và phát triển kinh tế – xã hội vùng có đông DTTS ở Việt Nam. Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế bảo đảm quyền của người DTTS, xác định mục tiêu bảo đảm quyền phát triển kinh tế – xã hội của các DTTS trong những năm tới, trên cơ sở phát triển toàn diện, nhanh, bền vững.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 12 và 13-7.

Theo Nhandan