Thứ năm,  21/01/2021

Ðác Nông tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Trạm y tế xã Hiệp Lợi (Hậu Giang), đạt chuẩn Quốc gia, có 17 phòng chức năng, mỗi năm khám và điều trị bệnh cho hơn 16.200 lượt bệnh nhân. *Hậu Giang quán triệt thực hiện công tác khoa giáoTỉnh ủy Đác Nông vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng-an ninh sáu tháng đầu năm 2012, triển khai công tác sáu tháng cuối năm.Theo đánh giá tại hội nghị, trong sáu tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh vượt mức kế hoạch trên các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách... Chương trình xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.Hội nghị đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các giải pháp trong...

Trạm y tế xã Hiệp Lợi (Hậu Giang), đạt chuẩn Quốc gia, có 17 phòng chức năng, mỗi năm khám và điều trị bệnh cho hơn 16.200 lượt bệnh nhân.

*Hậu Giang quán triệt thực hiện công tác khoa giáo

Tỉnh ủy Đác Nông vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng-an ninh sáu tháng đầu năm 2012, triển khai công tác sáu tháng cuối năm.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong sáu tháng đầu năm, kinh tế – xã hội của tỉnh vượt mức kế hoạch trên các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách… Chương trình xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các giải pháp trong sáu tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển, phát huy các thế mạnh của tỉnh, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích; phân cấp quản lý đầu tư; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI) về công tác khoa giáo và thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt đầy đủ bốn nội dung công tác theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Chỉ thị số 08 ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 08 ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 02 ngày 25-4-2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Theo Nhandan